logo ajuntament benifla

Horari Ajuntament Beniflà

c/ Sant Jaume, 14 – 46722 – Beniflà

De Dilluns a Divendres de 10:00h.  a 14:00h.

______________

Teléfon: 962 80 01 86

______________

Email: benifla_reg@gva.es

______________

icon whatsappWhatsapp Municipal: 663 001 554

Formulari de Contacte

Pot contactar amb nosaltres per mitjà del formulari de contacte

Pla de Cremes

Pla local de cremes del terme municipal de Beniflà

1- En els dies de ponent o d’alerta 3 se suspendran tots els treballs de cremes i, si iniciats estos es produïra l’aparició d’este, se suspendrà immediatament l’operació i s’apagarà el foc.

2- No s’abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense que s’observen brases.

3- Es deurà, prèviament a la crema, haver netejat de brases i matoll una amplària suficient, i no inferior en cap cas als 2 metres al voltant d’on es vol realitzar la crema.

4- Les cremes només podran realitzar-se en els horaris establits en el Pla Local de Cremes.

5- La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable de quants danys puga causar.

6- Quan l’acumulació o emmagatzemament siga de llenya, residus agrícoles o forestals, este no podrà realitzar-se ni en els camins forestals, ni en una franja de 10 metres d’ample a cada costat dels mateixos.

7- Totes les persones que advertisquen l’existència o iniciació d’un incendi forestal hauran de donar compte del fet, cridant al telèfon d’emergències de la Generalitat 112, o bé pel mig més ràpid possible: Agents Forestals, Guàrdia Civil o l’agent de l’autoritat més pròxim.

 

L’Horari de realització de les cremes serà:

Estiu: de 6 a 11 hores (des del 15 de juny fins al 15 de setembre)

Hivern: de 7 a 13:30 hores.

L’horàri s’aplicarà tots els dies excepte dimecres i festius