logo ajuntament benifla

Horari Ajuntament Beniflà

Novoul’yanovsk c/ Sant Jaume, 14 – 46722 – Beniflà

De Dilluns a Divendres de 10:00h.  a 14:00h.

______________

Teléfon: 962 80 01 86

______________

Email: benifla_reg@gva.es

______________

icon whatsappWhatsapp Municipal: 663 001 554

______________

FaceBook: https://www.facebook.com/ajuntamentbenifla/

 

Formulari de Contacte

https://www.elitestudio.com.gt/4355-dts52340-alfarrasí-ligar-en-gratis.html Pot contactar amb nosaltres per mitjà del formulari de contacte


Accepte la Política de Privacitat
Política de Privacitat

CONVOCATÒRIA ALS ASPIRANT PER A LA REVISIÓ D’EXAMEN CORRESPONENT A LA BORSA DE TREBALLE A D’ADMINISTRATIU

CONVOCATÒRIA ALS ASPIRANT PER A LA REVISIÓ D’EXAMEN CORRESPONENT A LA BORSA DE TREBALLE A D’ADMINISTRATIU
22 juliol, 2020 Benifla2020!

Claremore PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENIFLA.
Havent-se celebrat el 16 de juliol de 2020 el primer exercici de les proves de selecció per a la formació d’una borsa de treball d’administratiu d’administració general.
Vistes les sol·licituds de revisió i de copia del seu examen presentades per Ma José Bataller Pellicer (2020-E-RE-87), Rosa Hernández Orquin (2020-E-RE-88), Andrea Climent Vives (2020-E-RE-89), Natalia Marín González (2020-E-RE-90) i Raquel
Romero Rodríguez (R.E. 856-2020).
Atenent al que preveu la base sisena, de les que regeixen la convocatòria, que estableix el següent:
“…Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis i en la pàgina web oficial la llista provisional d’aprovats, atorgant un termini de tres dies hàbils comptats a partir de la data de la publicació, per a possibles reclamacions, transcorregut el qual sense que hi hagi cap reclamació, la llista passarà a definitiva.
Atenent igualment al que preveu la base onzena, de les que regeixen la convocatòria, que estableix el següent:
“El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presenten, interpretar les bases d’aquesta convocatòria i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.”
Pel tribunal s’acorda convocar a les aspirants sol·licitants de revisió i/o de copia del seu examen, el pròxim 23 de juliol de 2020, en les oficines de l’Ajuntament de Beniflà situades en el c/ Sant Jaume, no 14 a l’objecte de poder tenir accés al seu examen davant del tribunal de selecció, en l’horari establert en la següent graella:
Rosa Hernández Orquín 11:10 h
Andrea Climent Vives 11:20 h
Raquel Romero Rodríguez 11:30 h
Ma José Bataller Pellicer 11:40 h
Natalia Marín González 11:50 h

Ordenant-se la publicació de present anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.
Beniflà, a 22 de juliol de 2020
La Secretaria

VEURE RESOLUCIÓ

 

0 Comentaris

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*