logo ajuntament benifla

Horari Ajuntament Beniflà

c/ Sant Jaume, 14 – 46722 – Beniflà

De Dilluns a Divendres de 10:00h.  a 14:00h.

______________

Teléfon: 962 80 01 86

______________

Email: benifla_reg@gva.es

______________

icon whatsappWhatsapp Municipal: 663 001 554

______________

FaceBook: https://www.facebook.com/ajuntamentbenifla/

 

Formulari de Contacte

Pot contactar amb nosaltres per mitjà del formulari de contacte


Accepte la Política de Privacitat
Política de Privacitat

CONVOCATÒRIA ALS ASPIRANT PER A LA REVISIÓ DEL SEGON EXAMEN CORRESPONENT A LA BORSA DE TREBALLE A D’ADMINISTRATIU

CONVOCATÒRIA ALS ASPIRANT PER A LA REVISIÓ DEL SEGON EXAMEN CORRESPONENT A LA BORSA DE TREBALLE A D’ADMINISTRATIU
3 agost, 2020 Ajuntament de Benifla

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BENIFLA.
Havent-se celebrat el 28 de juliol de 2020 el segon exercici de les proves de selecció per a la formació d’una borsa de treball d’administratiu d’administració general.
Vistes les sol·licituds de revisió i de copia del seu examen presentades per Ma José Bataller Pellicer (2020-E-RE-94), Alejandro Ferrer Gual(2020-E-ER-95).
Atenent al que preveu la base sisena, de les que regeixen la convocatòria, que estableix el següent:
“…El Tribunal queda falcultat per resoldre els dubtes que es presenten, interpretar les bases d’aquesta convocatòria i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu.”

Pel tribunal s’acorda convocar a les aspirants sol·licitants de revisió i/o de copia del seu examen, el pròxim 4 d’agost de 2020, en les oficines de l’Ajuntament de Beniflà situades en el c/ Sant Jaume, no 14 a l’objecte de poder tenir accés al seu examen davant del tribunal de selecció, en l’horari establert en la següent graella:
Ma José Bataller Pellicer 11:10 h
Alejandro Ferrer Gual 11:30 h

Ordenant-se la publicació de present anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.
Beniflà, a 03 d’agost de 2020
La Secretaria

VEURE RESOLUCIÓ

0 Comentaris

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*